O projekcie

Projekt „Razem możemy więcej!" realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 100 osób niepełnosprawnych ( 70 kobiet i 30 mężczyzn) w okresie 16 miesięcy trwania projektu.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 28.02.2014 r.